หนังสือสั่งการ (จังหวัด) หัวข้อ บัญชีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด  
 
        บัญชีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานที่ สังกัดกรมการปกครอง
 
     
   
 
ประกาศเมื่อ 14 มี.ค. 2554