หนังสือสั่งการ (ส่วนกลาง)
     
หนังสือสั่งการ (ส่วนกลาง) แนวทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 ตุลาคม 2558