ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดสรรงบประมาณค่าไฟฟ้าส่วนที่เพิ่มให้กับสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2559