ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2560