ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2560