ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรประจำปีงบประมาณ 2560
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2560