ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560