ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งปลอดภัยจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมจัดต
   
 
   

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งปลอดภัยจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรด้านรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน ๘๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2561