ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัยและวาตภัย) ในท้องที่ 12 จังหวัด
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2562