ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 2562
   
 
   

 รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ งานสารบรรณจังหวัดตรัง ตามหนังสือ ที่ ตง 0018.1/ว 694 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2562