หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2562