หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562