หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้ารับการฝึกอบรม
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2562