ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ทน.ตรัง และทม.กันตัง) มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานมหรสพที่ใช้รถแห่ดนตรีสด
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563