หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด - ปิด โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตรัง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563