หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) การเตรียมความพร้อมการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการ และอาคารชุดพักรวมอาศัย(แฟลต) ประจำปีงบประมาณ 2563 (โดยมีเงื่อนไข)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2563