หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2563