หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) การส่งเงินจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ (บ้านพักข้าราชการระดับ 9) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2563