หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง เชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและผู้ใช้งานระบบข้อมูล บสต. (Admin-User) เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (e-learning) "การใช้ข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)"
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2563