หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 แจ้งยกเลิกโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มกราคม. 2564