หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม. 2564